skip to Main Content
0546-492727 administratie@devrijeschoolalmelo.nl

De Vrije School Almelo in het kort

De Vrije School Almelo kent een rijke historie. In het schooljaar 2017-2018 bestond de school 40 jaar.  Aan dit feit werd met diverse activiteiten aandacht besteed waaronder een grootse reünie. De school telt ruim 200 leerlingen die verdeeld zijn over negen klassen. Onze leerlingen stromen na groep acht uit naar het voortgezet onderwijs in Almelo en het voortgezet vrijeschool onderwijs in Deventer en Zutphen. Onze contacten met de onderwijspartners zijn uitstekend, de resultaten van ons onderwijs zijn goed en het onderwijs sluit prima aan bij het vervolgonderwijs. We bieden een breed scala aan vakken. Onderwijs voor hoofd, hart en handen wordt zo concreet. Kinderen moeten immers de mogelijkheid hebben hun talenten op alle gebied te ontwikkelen.
Grondsteen

“Door het licht van liefde,
krachten van moed en wijsheid
moge deze plaats een lichtende plaats zijn
waar mensen samenkomen en samenwerken
om gestalte te geven
aan dat wat werkelijk gewild wordt.

De jeugd opvoeden betekent:
in de stof de geest,
in het heden het morgen,
in het leven op aarde
het geestelijk zijn verzorgen”

(spreuk welke gezet is op de grondsteen, die bij de bouw van de school in het fundament is ingemetseld)

Missie & Visie

Ons vrijeschoolonderwijs kenmerkt zich door:

  • een duidelijke keuze voor inhoudelijk kunstzinnig onderwijs dat aansluit bij de ontwikkelingsfase van het kind
  • een heldere keuze voor optimale prestaties op alle gebied
  • nuchterheid, een ”beide benen op de grond” mentaliteit, met een open oog voor maatschappelijke ontwikkelingen
  • een sterke structuur
  • bevlogenheid, enthousiasme en betrokkenheid
  • aandacht voor een warme, veilige en verzorgde omgeving  

Onze missie

We willen door ons onderwijs de mogelijkheid  geven te “worden wie je bent”, waardoor de jonge mens met zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, inspiratie en plezier in leren is toegerust voor goede en zekere stappen in het leven.

Onze visie

De Vrije School Almelo wil een school zijn met kwalitatief hoogstaand onderwijs in een prettige en veilige sfeer. Daarbij hechten wij veel waarde aan een brede ontwikkeling en individuele ontplooiing van het kind tot een zelfstandig positief kritisch denkend mens, binnen een duidelijke structuur van orde en respect voor elkaar. Dit realiseren wij door eigentijds vrijeschool onderwijs.

Vanuit onze visie willen we elk kind uitdagen, zodat het zich kan ontwikkelen tot een evenwichtig mens. We bieden elke dag onderwijs met  hoofd, hart en handen en dit is de basis waarop we met kinderen omgaan. We laten kinderen hun eigen kracht en talent ontdekken en ontwikkelen. Zo leggen we samen met ouders een stevige basis voor het leven.

Op deze website vindt u veel informatie over ons onderwijs. Maar u kunt ook zelf komen kijken en zien wat onze school te bieden heeft. Onze intern begeleider of onze directeur staat u graag te woord.

Back To Top