skip to Main Content
0546-492727 administratie@devrijeschoolalmelo.nl

Activiteiten

Excursies

In het kader van het periodeonderwijs worden er met name vanaf de derde klas veel excursies gemaakt. Het zien van ambachten/technieken en het leren kennen van diverse aspecten van “werken en produceren” staan daarbij centraal. Excursies staan daarbij in dienst van vakken als wereldoriëntatie (heemkunde, aardrijkskunde en geschiedenis).

Schoolreisjes

Schoolreisjes kunnen samenvallen met een excursie, maar kunnen ook gewoon een schoolreisje zijn. Pretparken komen als doel daarbij niet in aanmerking. De kosten van schoolreisjes worden minimaal gehouden door de doelen eenvoudig te houden en dichtbij te zoeken. In de vijfde klas kan een verder doel gezocht worden, de zesde klas gaat als afsluiting van de lagere schooltijd op kamp.

Muziekavonden

Twee keer per jaar is er een muziekavond; kinderen en volwassenen laten elkaar genieten van wat ze in de loop van de tijd gestudeerd hebben. Er ontstaan gelegenheids-ensembles, er zijn families die samen spelen, kortom, er gebeuren nieuwe dingen. Deze muziekavonden worden gehouden op vrijdagavonden in oktober en april.

Sportdagen

De hoogste klassen van de school nemen geregeld deel aan plaatselijke sportdagen. Uit het grote aanbod wordt een keuze gemaakt door de vakleerkracht gym in overleg met de klassenleerkrachten en de kinderen.

Toneelstukken

Vanaf de kleuterklas leren kinderen zich presenteren. Het spelen van een toneelstuk is een van de middelen. Daarnaast is toneel spelen een activiteit die in dienst kan staan van de verwerking van een jaarfeest, vertelstof of leerstof. Deze toneelstukken worden opgevoerd voor de ouders en medeleerlingen. De school beschikt daarvoor over een goed geoutilleerde zaal met podium.

Opvoeringen van buiten

Met enige regelmaat zijn er opvoeringen in de school van gezelschappen die daarvoor uitgenodigd worden. Voorbeelden daarvan zijn: euritmie opvoering, poppenspel, muziek, verhalen verteller. Wij vinden het van belang dat kinderen kennis maken met professionele podiumkunstenaars.

Back To Top