skip to Main Content
0546-492727 administratie@devrijeschoolalmelo.nl

Periodeonderwijs

In alle klassen wordt “periodeonderwijs” gegeven. Dit houdt in dat gedurende drie of vier weken een hoofdvak gegeven wordt tijdens de eerste twee ochtenduren. Het onderwijs wordt gekenmerkt door de levende overdracht van leerkracht naar leerling, waarbij het kunstzinnige element een belangrijke plaats heeft. De leerstof wordt klassikaal aangeboden, echter op een zodanige manier, dat ieder kind er naar eigen vermogen een verbinding mee kan aangaan. In de verwerking wordt individueel, in groepen of klassikaal gewerkt. De leerling kan de stof op eigen wijze en naar eigen vermogen verwerken. De leerstof is vooral middel tot ontwikkeling en sluit aan bij de leeftijdsfase van het kind.

Het ervaren en het beleven van de leerstof, alsook het verwerken daarvan, is een belangrijk uitgangspunt voor de vormgeving van het onderwijs.

Back To Top