skip to Main Content
0546-492727 administratie@devrijeschoolalmelo.nl

Hoofd, hart en handen

Zo vanzelfsprekend als het is om alle verplichte onderdelen van taal, rekenen en wereldoriëntatie aan te bieden. Zo vanzelfsprekend is het voor ons om evenveel aandacht te schenken aan sociale vaardigheden en het kunstzinnige uiten. Want leren doe je niet alleen met je hoofd, ook met je hart en je handen. Daarom leggen wij samenhang in ons onderwijs tussen alle vakken.

Dagelijks besteden wij aandacht aan muziek, zang en bewegen. Wekelijks komen alle disciplines aan bod: tekenen, schilderen, vormtekenen, boetseren, toneel, presenteren, handwerken en handvaardigheid.

Back To Top