skip to Main Content
0546-492727 administratie@devrijeschoolalmelo.nl

School- en vakantietijden 

Opening van het schooljaar

Klas 1 t/m 6 (groep 3 t/m 8) openen het schooljaar op maandag 23 augustus 2021 om 8.30 uur, waarbij de ouders van de nieuwe eerste klas en de ouders van de zesde klas, alsmede ouders van nieuwe kinderen in andere klassen uitgenodigd worden.

Dinsdag 24 augustus 2021 is de eerste schooldag van de kleuterklassen (groep 1 en 2).

Schooltijden

De school werkt met een continurooster. Alle klassen hebben dezelfde begin en eindtijd. Dat is om
redenen van het brengen en ophalen van kinderen uit verschillende klassen wel zo prettig. De tijden
zijn als volgt:
Woensdag is een korte dag: 8.30-13.00 uur
Overige dagen: 8.30-14.15 uur

De schooldeur gaat om 08.25 uur open; er is 5 minuten inlooptijd; om 08.30 uur gaan de
klassendeuren dicht en beginnen de lessen.
Kleuters komen via de kleuteringang binnen; de onderbouwklassen 1 t/m 6 via de hoofdingang.
Uiteraard zijn er dagelijks pauzes opgenomen in het rooster.
Tijdens de pauzes staan de kinderen onder toezicht van leerkrachten.

Vakantierooster 2021-2022 

Herfstvakantie maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantie maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari 2022
Goede Vrijdag vrijdag 15 april 2022
Tweede Paasdagmaandag 18 april 2022
Meivakantie maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022
(hierin vallen ook Koningsdag en Bevrijdingsdag)
Hemelvaartvakantiedonderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022
Tweede Pinksterdagmaandag 6 juni 2022
Zomervakantiemaandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus 2022

Afwijkende schooltijden, Activiteiten, Evenementen en Jaarfeesten

maandag 23 augustus 2021eerste schooldag klas 1 t/m 6 , kleuters vrij
dinsdag 24 augustus 2021 eerste schooldag kleuters
woensdag 29 september 2021 Michaëlsfeest
vrijdag 8 oktober 2021Muziekavond
donderdag 11 november 2021Sint Maartensfeest; aanvang 18.00u.
maandag 29 november 2021 Uitvoering Paradijsspel voor klassen 3 t/m 6, ouders en belangstellenden.
vrijdag 3 december 2021Sinterklaasfeest; einde school om 13.00u
donderdag 23 december 2021 Kerstviering; einde school 10.30u
donderdag 23 december 2021 Uitvoeringen Kerstspel voor leerlingen, ouders en
belangstellenden
vrijdag 24 december 2021Extra vrije dag voor de kerstvakantie
vrijdag  14 januari 2022 Driekoningen
Vrijdag 14 januari 2022Uitvoeringen Driekoningenspel voor klassen 4 t/m 6, ouders en
 belangstellenden.  
zaterdag 5 maart 2022 Open Dag van 10.00 tot 13.00 uur 
vrijdag 8 april 2022 Palmpaasoptocht, aanvang 13.30 uur 
vrijdag 8 april 2022Muziekavond
vrijdag 3 juni 2022Pinksterfeest, aanvangstijd wordt nog bekend gemaakt
vrijdag 24 juni 2022 Sint Jansfeest van 17.00u. tot 18.30u. 
donderdag 14 juli 2022laatste schooldag kleuters
vrijdag 15 juli 2022 laatste schooldag klas 1 t/m 6; einde school om 10.30u. 

Studiedagen: kinderen de hele dag vrij

maandag 25 oktober 2021studiedag; alle kinderen zijn de hele dag vrij 
maandag 28 februari 2022studiedag; alle kinderen zijn de hele dag vrij 
vrijdag 25 maart 2022landelijke studiedag Athena; alle kinderen zijn de hele dag vrij
dinsdag 7 juni 2022studiedag; alle kinderen zijn de hele dag vrij 

Studiedagen: kinderen vanaf 13:00 vrij

donderdag 26 augustus 2021studiemiddag; kinderen vanaf 13.00 uur vrij  
dinsdag 5 oktober 2021studiemiddag; kinderen vanaf 13.00 uur vrij  
donderdag 27 januari 2022studiemiddag; kinderen vanaf 13.00 uur vrij  
dinsdag 5 april 2022studiemiddag; kinderen vanaf 13.00 uur vrij  

Jaarkalender 2021-2022

Het is goed mogelijk dat bovenstaande data enigszins worden aangepast. Enkele activiteiten worden ook nog nader ingepland zoals b.v. algemene ouderavonden.

Deze data worden tijdig in het Vergeet-Mij-Nietje aangegeven. Houdt u dus dit weekbericht goed in de gaten. Ook maken we meer en meer gebruik van het programma Parnassys om u met korte berichten op de hoogte te brengen.

Studiedagen Stichting Athena

Stichting Athena organiseert studiedagen voor taal – en rekenspecialisten, voor intern begeleiders en voor kleuterleerkrachten. Deze dagen worden in het wekelijkse Vergeet-Mij-Nietje tijdig aangegeven. Waar nodig is er een vervanger. De landelijke studiedag Stichting Athena voor dit schooljaar is op vrijdag 25 maart 2022.

Open inloopochtenden en informatieavonden kleuterklassen

Naast de Open Dag van zaterdag 5 maart 2022 zijn er open inloopochtenden en informatieavonden in de kleuterklassen voor belangstellenden die nog geen kinderen bij ons op school hebben. Deze ochtenden en avonden zijn dus niet bedoeld voor hen die al ouders zijn van de school. 

De data voor deze inloopochtenden en informatieavonden worden ook nog bekend gemaakt via het Vergeet-mij-nietje, via de website van de school en via Facebook.  

Inloopochtenden 2021-2022 (8.30-10.00u):

Woensdagen 22-9-2021, 3-11-2021, 26-1-2022 en 1-6-2022

Informatieavonden 2021-2022 (20.00-21.30u.):

Maandag 4-10-2021, dinsdag 16-11-2021, woensdag 2-2-2022, maandag 28-3-2022 en dinsdag 14-6-2022

Mogelijk komen er in de loop van het schooljaar nog data bij, deze zullen dan bekend worden gemaakt via de website van school.

Back To Top