skip to Main Content
0546-492727 administratie@devrijeschoolalmelo.nl

School- en vakantietijden 

Opening van het schooljaar
Klas 1 t/m 6 (groep 3 t/m 8) openen het schooljaar op maandag 29 augustus 2022 om 8.30 uur,
waarbij de ouders van de nieuwe eerste klas en de ouders van de zesde klas, alsmede ouders van
nieuwe kinderen in andere klassen uitgenodigd worden.
Dinsdag 30 augustus 2022 is de eerste schooldag van de kleuterklassen (groep 1 en 2).

Schooltijden
De school werkt met een continurooster. Alle klassen hebben dezelfde begin- en eindtijd. Dat is om
redenen van het brengen en ophalen van kinderen uit verschillende klassen wel zo prettig. De tijden
zijn als volgt:

  • Woensdag is een korte dag: 8.30-13.00 uur
  • Overige dagen: 8.30-14.15 uur

De schooldeur bij de hoofdingang gaat voor de klassen 1 t/m 6 ( groep 3 t/m 8) om 08.25 uur open;
er is 5 minuten inlooptijd; om 08.30 uur gaan de klassendeuren dicht en beginnen de lessen. De
kinderen van deze klassen worden geacht via de hoofdingang naar binnen te gaan.
De kleuters worden op het kleuterplein ontvangen en gaan vanaf 08.30 uur om de beurt met de
leerkracht via de kleuteringang naar binnen.
Uiteraard zijn er dagelijks pauzes opgenomen in het rooster.
Tijdens de pauzes staan de kinderen onder toezicht van leerkrachten.

Vakantierooster 2022-2023 

Herfstvakantie maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2022
Kerstvakantie maandag 26  december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
Goede Vrijdag vrijdag 7 april 2023
Tweede Paasdagmaandag 10 april 2023
Meivakantie maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
(hierin vallen ook Koningsdag en Bevrijdingsdag)
Hemelvaartvakantiedonderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023
Tweede Pinksterdagmaandag 29 mei 2023
Zomervakantiemaandag 24 juli t/m vrijdag 1 september 2023

Afwijkende schooltijden, Activiteiten, Evenementen en Jaarfeesten

maandag 29 augustus 2022eerste schooldag klas 1 t/m 6 ; einde schooldag om 13.00u.
kleuters zijn deze dag nog vrij
dinsdag 30 augustus 2022eerste schooldag kleuters
vrijdag 30 september 2022 Michaëlsfeest
vrijdag 7 oktober 2022Muziekavond
woensdag 12 oktober 2022Klassenpresentaties 11.45-12.45u.
donderdag 10 november 2022 Sint Maartensfeest; aanvang 18.00u. 
maandag 28 november 2022Uitvoering Paradijsspel voor klassen 3 t/m 6, ouders en belangstellenden.
maandag 5 december 2022 Sinterklaasfeest; einde school om 13.00u
donderdag 22 december 2022Kerstviering; einde school 10.30u
donderdag 22 december 2022Uitvoeringen Kerstspel voor leerlingen, ouders en
belangstellenden
vrijdag 23 december 2022Extra vrije dag voor de kerstvakantie
vrijdag  13 januari 2023 Driekoningen
Vrijdag 13 januari 2023Uitvoeringen Driekoningenspel voor klassen 4 t/m 6, ouders en
 belangstellenden.  
zaterdag 11 maart 2023Open Dag van 10.00 tot 13.00 uur 
woensdag 15 maart 2023Klassenpresentaties 11.45-12.45u.
vrijdag 31 maart 2023 Palmpaasoptocht, aanvang 13.30 uur 
vrijdag 14 april 2023Muziekavond
vrijdag 26 mei 2023Pinksterfeest, aanvangstijd wordt nog bekend gemaakt
vrijdag 23 juni 2023 Sint Jansfeest van 17.00u. tot 18.30u. 
donderdag 20 juli 2023laatste schooldag kleuters
vrijdag 21 juli 2023 laatste schooldag klas 1 t/m 6; einde school om 10.30u. 

Studiedagen: kinderen de hele dag vrij

woensdag 28 september 2022studiedag; kleuters ; Klas 1 tm 6 wel school
maandag 24 oktober 2022 studiedag; alle kinderen zijn de hele dag vrij 
vrijdag 24 februari 2023studiedag; alle kinderen zijn de hele dag vrij 
donderdag 8 juni 2023studiedag/ Athenadag; alle kinderen zijn de hele dag vrij 

Studiedagen: kinderen vanaf 13:00 vrij

maandag 19 september 2022studiemiddag; kinderen vanaf 13.00 uur vrij  
donderdag 3 november 2022studiemiddag; kinderen vanaf 13.00 uur vrij  

Er komen waarschijnlijk nog studiedagen en studiemiddagen bij. In overleg met de MR is besloten dat de nieuwe data tijdig in het weekbericht Vergeet-Mij-Nietje worden aangegeven. Minimaal een maand van tevoren wordt u op de hoogte gebracht. Houdt u dus dit weekbericht goed in de gaten.

Jaarkalender 2022-2023 

Het is goed mogelijk dat bovenstaande data enigszins worden aangepast. Enkele activiteiten worden ook nog nader ingepland zoals b.v. algemene ouderavonden.

Deze data worden tijdig in het weekbericht Vergeet-Mij-Nietje aangegeven. Houdt u dus dit weekbericht goed in de gaten. Ook maken we gebruik van het programma Parnassys en Parro om u met (korte) berichten/agenda’s etc.  op de hoogte te brengen.

Studiedagen Stichting Athena

Stichting Athena organiseert studiedagen voor taal – en rekenspecialisten, voor intern begeleiders, ICT-specialisten, voor kleuterleerkrachten, IB-ers en administratie. Deze dagen worden in het wekelijkse Vergeet-Mij-Nietje tijdig aangegeven. Waar nodig is er een vervanger. De studiedag van Stichting Athena voor dit schooljaar is op donderdag 8 juni 2023

Open inloopochtenden kleuterklassen

Naast de Open Dag van zaterdag 11 maart 2023 zijn er open inloopochtenden in de kleuterklassen voor belangstellenden die nog geen kinderen bij ons op school hebben. Deze ochtenden zijn dus niet bedoeld voor hen die al ouders zijn van de school. 

De data voor deze inloopochtenden worden ook nog bekend gemaakt via het Vergeet-mij-nietje, via de website van de school en via Facebook/Instagram.  

Inloopochtenden 2022-2023 (8.30-10.00u): 

Woensdagen 2-11-2022, 25-1-2023, 15-3-2023 en 24-5-2023

Mogelijk komen er in de loop van het schooljaar nog data bij, deze zullen dan bekend worden gemaakt via de website van school.

Back To Top