skip to Main Content
0546-492727 administratie@devrijeschoolalmelo.nl

School- en vakantietijden 

Opening van het schooljaar

Klas 1 t/m 6 openen het schooljaar op maandag 17 augustus 2020 om 8.30 uur, waarbij de ouders van de nieuwe eerste klas en de ouders van de zesde klas, alsmede ouders van nieuwe kinderen in andere klassen uitgenodigd worden.

Dinsdag 18 augustus 2020 is de eerste schooldag van de kleuterklassen.

Schooltijden

De school werkt met een continurooster. Alle klassen hebben dezelfde begin en eindtijd. Dat is om redenen van het brengen en ophalen van kinderen uit verschillende klassen wel zo prettig.

De tijden zijn als volgt:
Woensdag is een korte dag: 8.30-13.00 uur
Overige dagen: 8.30-14.15 uur

Vakantierooster 2020-2021 

Herfstvakantie maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober 2020
Kerstvakantie maandag 21 december t/m vrijdag1 januari 2021
Voorjaarsvakantie maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021
Goede Vrijdag vrijdag 2 april 2021
Tweede Paasdagmaandag 5 april 2021
Koningsdag dinsdag 27 april 2021
Meivakantiemaandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021
(hierin vallen ook Bevrijdingsdag en Hemelvaart)
Tweede Pinksterdagmaandag 24 mei 2021
Zomervakantiemaandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus 2021

Afwijkende schooltijden, Activiteiten, Evenementen en Jaarfeesten

maandag 17 augustus 2020schoolopening klas 1 t/m 6
dinsdag 18 augustus 2020eerste schooldag kleuters
dinsdag 29 september 2020Michaëlsfeest
maandag 19 oktober 2020studiedag; alle kinderen zijn de hele dag vrij
woensdag 11 november 2020Sint Maartensfeest; aanvang 18.00u.
maandag 30 november 2020Uitvoering Paradijsspel voor klassen 3 t/m 6, ouders en belangstellenden.
vrijdag 4 december 2020Sinterklaasfeest; einde school om 13.00u
vrijdag 18 december 2020Kerstviering; einde school 10.30u
vrijdag 18 december 2020Uitvoeringen Kerstspel voor leerlingen, ouders en
belangstellenden.
vrijdag 8 januari 2021Driekoningenfeest; einde school 13.00u.
Uitvoeringen Driekoningenspel voor klassen 4 t/m 6, ouders en belangstellenden.
vrijdag 19 februari 2021studiedag; alle kinderen zijn de hele dag vrij
zaterdag 6 maart 2021Open Dag van 10.00 tot 13.00 uur
vrijdag 26 maart 2021Palmpaasoptocht, aanvang 13.30 uur
vrijdag 25 juni 2021Sint Jansfeest van 17.00u. tot 18.30u
donderdag 8 juli 2021laatste schooldag kleuters
vrijdag 9 juli 2021laatste schooldag klas 1 t/m 6;
einde school om 10.30u.

Jaarkalender 2020-2021

Het is goed mogelijk dat bovenstaande data enigszins worden aangepast. Enkele activiteiten worden ook nog nader ingepland zoals b.v. algemene ouderavonden.

Deze data worden tijdig in het Vergeet-Mij-Nietje aangegeven. Houdt u dus dit weekbericht goed in de gaten. Ook maken we meer en meer gebruik van het programma Parnassys om u met korte berichten op de hoogte te brengen.

Studiedagen Stichting Athena

Stichting Athena organiseert studiedagen voor taal – en rekenspecialisten, voor intern begeleiders en voor kleuterleerkrachten. Deze dagen worden in het wekelijkse Vergeet-Mij-Nietje tijdig aangegeven. Waar nodig is er een vervanger.

Open inloopochtenden en informatieavonden kleuterklassen

Naast de Open Dag van zaterdag 6 maart 2021 zijn er open inloopochtenden en informatieavonden in de kleuterklassen voor belangstellenden die nog geen kinderen bij ons op school hebben. Deze ochtenden en avonden zijn dus niet bedoeld voor hen die al ouders zijn van de school.

De data voor deze inloopochtenden en informatieavonden worden ook nog bekend gemaakt via het Vergeet-mij-nietje, via de website van de school en via Facebook.

Inloopochtenden (woensdagen 8.30-10.00 uur):
23 september en 4 november ’20, 27 januari en 2 juni ‘21

Informatieavonden (20.00-21.30 uur):
Maandag 5 oktober en dinsdag 17 november ’20, woensdag 3 februari en maandag 29 maart en dinsdag 15 juni ‘21

Back To Top