skip to Main Content
0546-492727 administratie@devrijeschoolalmelo.nl

Schooltijden

Schooltijden
De schooltijden zijn aaneengesloten. Dat houdt in dat alle kinderen in pauzes op school blijven. Ze staan dan onder toezicht van de leerkrachten. De kinderen gaan dus ook tussen de middag niet naar huis. De tussenschoolse opvang wordt daarmee vanzelfsprekend door de school georganiseerd.

Kleuterklassen en klas 1 t/m 6:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn lange dagen: 8.30 – 14.15uur.
Woensdag is er een korte dag: 08.30 – 13.00 uur.

Back To Top