skip to Main Content
0546-492727 administratie@devrijeschoolalmelo.nl

 

Aanmelding en aanname

De aanname van nieuwe kinderen in de kleuterklassen is een taak van de kleuterleidster in samenwerking met de intern begeleider. Door het hele schooljaar heen zijn er inloopochtenden in de kleuterklassen en zijn er informatie-en inschrijfavonden (de data hiervoor staan vermeld op de website). U hoeft hier geen afspraak voor te maken.

De aanname van nieuwe kinderen in de klassen 1 t/m 6 is een taak van de intern begeleider, die daarvoor tevens overleg pleegt met de betreffende klassenleerkracht en de schoolleider. Nadat ouders contact met de school hebben opgenomen (telefonisch of via internet), wordt een afspraak gemaakt voor een oriënterend gesprek. Als ouders overgaan tot aanmelding gaat de IB-er onderzoeken of de school kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. Vaardigheden worden onder de loep genomen, alsook de vraag of het kind in de klassengroep zal passen. Bij elke tussentijdse plaatsing wordt contact gezocht met de school van herkomst. Bij aanmelding wordt altijd gekeken naar de klas en in relatie daarmee de leerling die aangemeld wordt.

Het komt veel voor dat we samen met ouders willen zien of de plaatsing op onze school een goede keuze lijkt. De leerling kan dan een aantal dagen in de klas aanwezig zijn. Nadat alle informatie is verzameld en ouders en school het eens zijn over de plaatsing, wordt besloten of het kind de school zal gaan bezoeken.

Bij tussentijds vertrek van leerlingen biedt de school de nodige begeleiding.

Bij plaatsing van kinderen in de kleuterklas gaan we ervan uit dat kinderen uit één gezin in dezelfde kleuterklas komen.

Back To Top