skip to Main Content
0546-492727 administratie@devrijeschoolalmelo.nl

Kleuterklassen

De kleuterleidsters zien het als hun opdracht een warme en omhullende sfeer te scheppen in de klas. Daarin kunnen de kleuters het beste gedijen en zich ontwikkelen. Er is bij het kind een natuurlijke behoefte aan ritme. Niet alleen wat betreft slapen, waken, spelen en eten, maar ook in het herhalen van beweging, klank en activiteit. In deze natuurlijke drang ontwikkelt het kind vaardigheden en vermogens. De kleuter wil alles zelf doen, zelf ondervinden en onderzoeken. In de kleuterklas is volop gelegenheid om in het spel de fantasie te ontwikkelen. Het spelen is van grote waarde voor de taal- en denkontwikkeling.

De kleuterklassen hebben gemengde leeftijdsgroepen en blijven dus bij dezelfde kleuterleidster in de klas. Het samengaan van jongere en oudere kleuters biedt veel mogelijkheden voor de sociale ontwikkeling van de kinderen.

De ritmische indeling van de dag, de week, de maand en het jaar speelt een grote rol; dat ritme biedt houvast en vertrouwen. Het vertellen van sprookjes, het opzeggen van versjes, het zingen van liedjes, het vrije spel gedurende een deel van de ochtend, de arbeidsspelletjes, het boetseren, tekenen, schilderen en bakken,  hebben een vaste plaats in de weekindeling. Deze werkwijze legt de grondslag voor de leervoorwaarden, niet alleen op het gebied van taal en rekenen, maar ook op motorisch en sociaal gebied.

Zo wordt de basis gelegd, waarop het kind kan uitgroeien tot een actief lerend schoolkind.

Back To Top