skip to Main Content
0546-492727 administratie@devrijeschoolalmelo.nl

Over ons

Onze missie

We willen door ons onderwijs de mogelijkheid  geven te “worden wie je bent”, waardoor de jonge mens met zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, inspiratie en plezier in leren is toegerust voor goede en zekere stappen in het leven.

Onze visie

De Vrije School Almelo wil een school zijn met kwalitatief hoogstaand onderwijs in een prettige en veilige sfeer. Daarbij hechten wij veel waarde aan een brede ontwikkeling en individuele ontplooiing van het kind tot een zelfstandig positief kritisch denkend mens, binnen een duidelijke structuur van orde en respect voor elkaar. Dit realiseren wij door eigentijds vrijeschool onderwijs.

Vanuit onze visie willen we elk kind uitdagen, zodat het zich kan ontwikkelen tot een evenwichtig mens. We bieden elke dag onderwijs met  hoofd, hart en handen en dit is de basis waarop we met kinderen omgaan. We laten kinderen hun eigen kracht en talent ontdekken en ontwikkelen. Zo leggen we samen met ouders een stevige basis voor het leven.

Op deze website vindt u veel informatie over ons onderwijs. Maar u kunt ook zelf komen kijken en zien wat onze school te bieden heeft. Onze intern begeleider of onze directeur staat u graag te woord.

Back To Top