skip to Main Content
0546-492727 administratie@devrijeschoolalmelo.nl

Jaarfeesten

Het vieren van de jaarfeesten is een centraal element in de school. Door het vieren van de jaarfeesten wordt het beleven van het jaarritme versterkt. De aandacht wordt gericht op ontwikkeling in de natuur. Ieder jaarfeest heeft zijn eigen element. De vier grote jaarfeesten, die in de vier seizoenen plaats vinden, vormen de basis voor de gang door het jaar. Bij ieder jaarfeest hoort een eigen en passende uitwerking. Door het vieren van de feesten wordt het sociale leven in de school en in de klassen versterkt. Ook ouders worden bij het vieren van de feesten betrokken, waardoor de school als sociaal geheel sterk beleefbaar is. Er is vooral aandacht voor het stijlvol vieren van de feesten. Zorg voor de inhoud van een feest en aandacht voor de verzorging laat de kinderen het element kwaliteit beleven. Door het vieren van de feesten wordt het gevoelsleven van het kind versterkt. Deels door het meemaken van de feesten, deels door mee te werken in de voorbereiding van de feesten ervaren en leren de kinderen de waarde van de jaarfeesten.

Michaël

Bij dit feest dat deels samen met de ouders gevierd wordt staat het element moed op de voorgrond. Er worden spelen gedaan die uitdagend voor de kinderen zijn. Bij het vuur wordt brood gebakken. Het oogsten staat mede centraal. De hoogste klassen gaan op de boerderij helpen met de oogst. Er worden vruchten mee naar school genomen. De klassen worden versierd met producten van de herfst. Er kunnen vliegers gemaakt worden en het is een uitdaging voor de kinderen op deze op te laten. Er worden werkstukjes gemaakt met natuurproducten. In de klassen worden verhalen verteld die betrekking hebben op het feest. Er wordt veel gezongen, er is op de school een uitgebreid repertoire aan herfst- en Michaëls liederen.

Sint Maarten

Ter voorbereiding van dit feest dat midden in de herfst valt maken de kinderen een eigen lampion waarmee in optocht gelopen wordt op de avond van de 11e november. De kinderen uit de hoogste klassen helpen mee in de organisatie van het feest en kunnen de jongste kinderen ook helpen bij het maken van de lampion. Ook de ouders zijn bij dit feest en de feestelijke optocht betrokken. In de klassen wordt het verhaal van St. Maarten verteld en er worden veel St. Maartensliederen gezongen.

Sinterklaas

Het Sinterklaasfeest valt altijd in de adventstijd. Dit feest wordt uiteraard, indien mogelijk, op 5 december gevierd. We willen dit feest net als de overige feesten stijlvol vieren. Tot nu toe hebben we het geluk gehad dat de Sint altijd een moment heeft weten te vinden om samen met zijn Pieten de school te bezoeken.

Advent, Kerst(-spelen) en Driekoningen

De voorbereiding op het kerstfeest is de advent. De adventsstemming in de school wordt versterkt doordat iedere maandag in de gangen van de school muziek gespeeld wordt door leerlingen uit de hogere klassen. Door de adventstijd heen worden er in de klassen voorbereidingen getroffen voor het komende kerstfeest. Er worden o.m. transparanten gemaakt, kaarsen getrokken en versierd. In de klassen en tijdens de weekopeningen worden verhalen verteld die als thema kerst of advent hebben. Kinderen uit de hogere klassen helpen mee bij activiteiten in de lagere klassen. In de kleuterklassen en de eerste klassen uit de onderbouw worden kerstspelletjes geoefend en opgevoerd. Leraren en ouders werken samen bij het opvoeren van de zgn. Kerstspelen. Deze spelen worden voor de hele schoolgemeenschap opgevoerd. De spelen zijn tevens openbaar. Op de laatste dag voor de kerstvakantie wordt het kerstfeest in de klassen gevierd. Na de kerstvakantie wordt het Driekoningenfeest gevierd. Het Driekoningenspel wordt voor de kinderen vanaf de vierde klas opgevoerd.

In de kleuterklassen “klinken” de feesten rond Kerst en Driekoningen uit tot rond 2 februari. Dan worden de lichtfeesten in de donkere tijd van het jaar afgesloten met het “Lichtjesfeest”.

Palmpasen en Pasen

Ter voorbereiding van het palmpaasfeest maken de kinderen palmpaasstokken. Op de vrijdag voor Palmzondag wordt een palmpaasoptocht gelopen. Bij het maken van de stokken helpen de kinderen uit de hoogste klassen in de lagere klassen. Bij de voorbereiding op deze feesten ligt het accent enerzijds op de lente en de terugkeer van het licht, anderzijds op de historische achtergrond van het Palmpaasfeest en het Paasfeest. Deze twee elementen zijn ook terug te vinden in de vele liederen die in deze tijd gezongen worden. Het christelijke element, treedt hier net als bij het kerstfeest sterk naar voren, evenwel niet in belijdende zin. In de klassen worden verhalen verteld rond het thema lente/Pasen.

Meiboom en Pinksteren

Rond het Pinksterfeest worden als voorbereiding door de meeste klassen volksdansen geleerd rond de meiboom.

Sint Jan

Op het hoogtepunt van de zomer wordt het St.Jansfeest gevierd. Ook dit zomerfeest is een feest voor de gehele schoolgemeenschap. Dit feest is een buitenfeest bij uitstek waarbij alle ouders van de school betrokken zijn. Voor de jongste kinderen zijn er allerlei spelen, voor de oudere kinderen zijn er b.v. uitdagende waterspelen. Samen plezier maken staat bij dit feest voorop. Volksdansen wordt op school geoefend als voorbereiding op dit feest. Er worden veel St. Jans- en zomerliederen gezongen. In de klassen worden ter voorbereiding verhalen verteld rond het thema zomer/St. Jan.

Back To Top