skip to Main Content
0546-492727 administratie@devrijeschoolalmelo.nl

In januari 2017 was het laatste bezoek  van de inspectie van het onderwijs. Resultaat van het onderzoek is dat de inspectie zeer tevreden is over het onderwijs wat gegeven wordt op De Vrije School Almelo.   

Het verslag vindt u onder downloads en links.

Back To Top