skip to Main Content
0546-492727 administratie@devrijeschoolalmelo.nl

De vrijeschool hecht grote waarde aan het vertellen van verhalen aan de kinderen. De verhaalstof is zo gekozen dat hij passend is voor de leeftijdsfase waarin het kind zich bevindt. Door het vertellen van verhalen heeft het kind de mogelijkheid zich in te leven in andere tijden, personen en situaties. De vertelstof is breed en vindt zijn oorsprong in diverse culturen en in diverse fasen van ontwikkeling van de mensheid. Zo ontstaat er een brede cultuuroverdracht en maken de kinderen kennis met de diverse aspecten waaruit onze huidige cultuur is voortgekomen.

Zonder daarin expliciet te zijn, worden in de verhalen normen en waarden overgedragen. De verhalen bieden ook een aanknopingspunt om met elkaar in de klas tot gesprek te komen, waarbij kinderen hun eigen oordeel leren vormen.

  • In de eerste klas worden volkssprookjes verteld.
  • In klas twee dierenfabels en heiligenlegenden.
  • In de derde klas worden verhalen uit het Oude Testament verteld.
  • In klas vier staan de verhalen uit de Edda (de Noorse en Germaanse mythologie) centraal.
  • In klas vijf worden verhalen uit de Griekse mythologie verteld. Ook vindt nu de overgang plaats naar de geschiedenis? plaats.
  • De vertelstof in klas zes is de geschiedenis van de Romeinen en de vroege Middeleeuwen.

Naast de vertelstof worden er uiteraard ook eigentijdse verhalen verteld in alle klassen, zoals wekelijks tijdens de weekopening en tijdens het voorlezen.

Back To Top