skip to Main Content
0546-492727 administratie@devrijeschoolalmelo.nl

 Vrijeschool onderwijs 

De Vrijeschool ontstond in het begin van de vorige eeuw en behoort net als bv. Montessori, Jenaplan en Dalton tot de traditionele vernieuwingsscholen. 

Voor ons vormt de menskunde en ontwikkelingspsychologie van Rudolf Steiner de achtergrond en inspiratiebron van ons onderwijs. De vrijescholen bestaan dus een eeuw. Je kunt ze wereldwijd vinden onder de naam Waldorfschool of Steinerschool.  

Vele onderdelen zullen herkenbaar zijn en vele onderdelen zullen plaatselijk heel anders zijn.  Want in het onderwijsveld vinden voortdurend vernieuwingen plaats, vanuit onze visie en achtergronden geven we daar steeds een antwoord op. Zo bieden wij steeds eigentijds vrijeschoolonderwijs, waarin wij doordacht het nieuwe inpassen en het essentieel oude behouden. 

In Nederland zijn vrijescholen door de staat gefinancierd en houden zich aan alle overheidsrichtlijnen.

Back To Top